Privacy & GDPR

Benieuwd waarvoor uw gegevens gebruikt worden?

Uw persoonsgegevens worden door BV De Jonge verwerkt, voor klantenbeheer op basis van relatie als gevolg van uw bestelling/aankoop/herstelling en voor direct marketing (om u op de hoogte te brengen voor het jaarlijks onderhoud van uw verwarming of afspraken voor herstellingen) op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen.


Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op info@bvdejonge.be. Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen of vragen ze over te dragen, let wel dat wij deze gegevens ook bewaren ivm garantievoorwaarden.


Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel) Op onze databank verwerken wij uw gegevens die binnen ons bedrijf blijven en alleen bezocht kunnen worden door onze medewerkers, deze worden niet verder gegeven aan derden. (tenzij er in onderaanneming werken uitgevoerd worden maar dan met toestemming van de klant)